Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Congres 12 december 2017 “Stakeholders in (on)balans”, nu en in de toekomst

Geïnspireerd door het succes van de vorige jaarcongressen organiseert de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) haar jaarcongres dit keer op 12 december 2017.

Binnen het kader van de onderlinge relatie tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur draait het om de gemeenschappelijke taak om lange termijn waarde te creëren. Maar daarbij zijn ook de aandeelhouders betrokken. Deze keer draait daarom alles om het thema “Stakeholders in (on)balans, nu en in de toekomst”. Daarbij wordt ook ingegaan op de rol van zogenaamde actieve aandeelhouders.

Tijdens deze middag zullen Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Jaap Winter (voorzitter CvB van de Vrije Universiteit Amsterdam) en Garmt Louw (voorzitter Eumedion, belangenorganisatie van institutionele beleggers) hun observaties geven over de verhouding tussen de verschillende stakeholders, onder leiding van dagvoorzitter Trude Maas (voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance).

Na het plenaire gedeelte gaan we verder in interactieve deelsessies met specifieke thema’s richten, u kunt kiezen uit (in het programma leest u de omschrijvingen van de sessies):

  1. Living lab: Balanceren met een nieuwe stakeholder: AI/robots
    Ine Gevers van "Robot Love" i.s.m. Tonny Groen en Jan Popma FNV en Hendrik Noten AWVN
  2. Samenwerken in de “driehoek”: elkaar weten te vinden en in dialoog versterken
    Door drs. Tineke de Rijk, voordrachtscommissaris, trainer/adviseur medezeggenschap/ arbeidsverhoudingen.
  3. De gouden driehoek voorbij: op weg naar een inclusief netwerk! WissemaGroup / De Voort Advocaten
    Stakeholder management. Door Connie Tanis, adviseur en docent Nationaal Register.
  4. Nederlandse medezeggenschap en corporate governance: de rol van de ondernemingsraad en de (voordrachts)commissaris. Door Marcus Meyer, promovendus Universiteit Maastricht.

Na de deelsessies zal juryvoorzitter Pauline van der Meer Mohr (commissaris HSBC, ASML en DSM) voor de eerste keer de Driehoek 3D-Trofee uitreiken aan een organisatie die het goede voorbeeld geeft als het gaat om samenwerking tussen medezeggenschap (ondernemingsraad), toezicht (Raad van Toezicht) en bestuur. Genomineerden zijn: Danone Nederland, KPN, de Lichtenvoorde. 

Hans Schenk (hoogleraar Economische Wetenschappen, Universiteit Utrecht) sluit de dag af, waarna er nog nagepraat kan worden tijdens de netwerkborrel.

Aanmelden is op dit moment niet meer mogelijk.

Partners van de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, Nationaal Register, NCD, SBI formaat, Sociaal-Economische Raad, De Voort Advocaten, VCP, WissemaGroup.