Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

De voordrachtscommissaris

Veel ondernemingsraden hebben de mogelijkheid om één of meerdere kandidaten voor te dragen voor het toezichthoudend orgaan in de eigen organisatie. In de praktijk gebeurt dit nog veel te weinig. Medezeggenschapsorganen zijn huiverig of weten onvoldoende hoe dit aan te pakken. Ook kandidaten die door OR’en worden benaderd hebben de nodige vragen over de procedure en over hun toekomstige positie. In dit thema staan een aantal artikelen die voor zowel het medezeggenschapsorgaan als de voordrachtscommissaris behulpzaam kunnen zijn. 

Columns Voordrachtscommissarissen in OR Magazine

Vanuit de denktank Voordrachtscommissarissen worden regelmatig columns geschreven voor OR informatie. O.a. Trude Maas, Annelies de Groot, Edith Snoey, Tineke de Rijk, Marijke Pubben en Irene Asscher schreven al eens.

Eind dit jaar neemt Trude Maas afscheid als voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Deze alliantie versterkt sinds vijf jaar de ‘driehoekdialoog’ tussen ondernemingsraad, bestuurder en toezichthouders.

'Het debat over de noodzaak van dialoog tussen ondernemingsraad (OR), bestuur en commissarissen had vijf jaar geleden zeker een impuls nodig’, zegt Trude Maas. ‘Iedereen zat in z’n eigen bubbel en de drie partijen praatten maar heel weinig gezamenlijk. Met de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG, zie kader) wilden we daarin een doorbraak forceren. Geen gesprek vanuit de eigen posities en instituties meer, maar samen om tafel, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met respect voor ieders rol.’ Maas, met ervaring als commissaris en toezichthouder bij meerdere bedrijven en organisaties, was de afgelopen vijf jaar voorzitter van de AMG. Tijdens de lustrumviering in december draagt ze het stokje over aan haar opvolger.

Op 1 maart 2016 is er een tweede bijeenkomst georganiseerd met een groep betrokken voordrachtscommissarissen.

Benaderd worden voor een voordracht als voordrachtscommissaris door ondernemingsraad of cliëntenraad kan op verschillende manieren gebeuren. Zo zoeken toezichthouders of de bestuurder (via via) vaak  zelf naar geschikte kandidaten.

De kwaliteit van toezicht is de laatste jaren stevig onderwerp van discussie. Er worden hoge eisen gesteld aan duurzaamheid en de toekomstbestendigheid van organisaties. Dit leidt tot een zwaardere verantwoordelijkheid voor toezichthouders.

Er bestaan veel beelden over de voordrachtscommmissaris, die tot misverstanden kunnen leiden. De voordrachtscommissaris moet (als een ‘evenwichtskunstenaar’) behendig tussen soms tegenstrijdige verwachtingspatronen heen laveren.