Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

Lees hier het jaarplan 2019-2020 van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.

  • 30 oktober 2019 Denktank Voordrachtscommissarissen

De eerstvolgende Denktank (voordrachts)commissarissen van de Alliantie Medezeggenschap en Governance staat gepland voor woensdag 30 oktober van 15.00-17.00 uur.

Het thema is ditmaal ‘Commissaris bij een bedrijf met een buitenlandse moeder’.

Tijdens deze bijeenkomst zal Jet Stolk, advocaat-counsel en gespecialiseerd in medezeggenschapsvraagstukken, een inleiding verzorgen. Marry de Gaay Fortman is advocaat partner bij Houthoff en bekleedt diverse toezichtfuncties waaronder bij KLM onderdeel van de groep Air France KLM, en is auteur van “Verdrink geen dooie eend. De kunst van beminnelijke doeltreffendheid”. Marry zal vanuit haar ervaring als commissaris aan het gesprek deelnemen.

Wilt u meer informatie en heeft u interesse om de bijeenkomst bij te wonen? Stuur dan een bericht aan info@medezeggenschap-en-governance.nl met vermelding van uw functie/bedrijf.

  • 11 december 2019 Jaarcongres Alliantie Medezeggenschap en Governance.

Diversiteit en inclusiviteit; Welk voorbeeld geeft de governance driehoek?

Op 11 december houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn vijfde congres, en eerste lustrum, bij de SER in Den Haag. De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governance driehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van de organisatie.
 
Diversiteit en inclusiviteit

Rond diversiteit en inclusiviteit is het zorgvuldig laveren tussen politieke correctheid, sociale wenselijkheid en inherente cognitieve, psychologische en sociale zwakten van de mens. Niet zulke makkelijke thema's voor de governance driehoek dus, maar wel cruciaal voor de aantrekkingskracht van de organisatie op klanten en op de arbeidsmarkt. Bestuur en toezichthouders staan in de schijnwerpers als het gaat om diversiteit. Ondernemingsraden halen niet zo zeer het nieuws, maar hun representativiteit vraagt zeker aandacht. De governance driehoek is door zijn aard divers, maar bereiken we ook inclusiviteit in de driehoek? Verstaan we elkaar? Delen we elkaars waarden? Spreken we één taal? Hoe bereiken we verbinding? En welk voorbeeld gaat van de governance driehoek uit naar de organisatie?

We gaan het thema 'dicht op de huid' brengen; bij diversiteit en inclusiviteit is het zakelijke persoonlijk en het persoonlijke zakelijk.
 
Sprekers
Vooraanstaande sprekers waaronder Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER en Naomi Ellemers, Sociaal psycholoog en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht belichten verschillende gezichtspunten en geven aan wat diversiteit en inclusiviteit zo ingewikkeld maakt en wat de rol van bestuur, toezicht en ondernemingsraad zou kunnen zijn of zou moeten zijn.
 
Workshops
Workshops bieden de mogelijkheid om ideeën en reacties te delen, de gedachten te scherpen en de stap van abstractie en theorie naar de eigen organisatie en praktijk te maken.
 
Driehoek 3D Trofee
Zoals ieder jaar maakt de jury van de Driehoek 3D Trofee tijdens het congres de winnaar bekend van prijs voor de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (Centrale) Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Directie/Raad van Bestuur. Specifiek zal daarbij ingezoomd worden op hun bijdrage aan diversiteit en inclusie.
 
Kennismaking nieuwe voorzitter AMG
Trude Maas draagt met het congres na 5 jaar het voorzitterschap van de AMG over aan de nieuwe voorzitter. De bekendmaking van de nieuwe voorzitter volgt binnenkort.
 
Save the date!
Een belangrijk thema en een vol programma voor bestuurders, leden van raden van toezicht en commissarissen en leden van (centrale) ondernemingsraden. Noteer alvast in uw agenda 11 december 12.30 tot 17.30 uur, SER gebouw, Den Haag. Stuur deze save the date ook door aan uw bestuurder, commissaris of OR lid en kom gezamenlijk naar de bijeenkomst.

Aanmelden is binnenkort mogelijk via deze website.