Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

  • Maandag 29 juni Denktank voor Voordrachtscommissarissen

Het thema is ditmaal ‘Het gesprek met de medezeggenschap en de RvT cq het lid RvT op voordracht van medezeggenschap en de effecten van de crisis.”  

Heeft u interesse en bent u commissaris op voordracht van de medezeggenschap, dan kunt u zich aanmelden via info@medezeggenschap-en-governance.nl
met vermelding van de raad waar u zitting in heeft.

  • Woensdag 16 september 2020

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en CNV Jongeren organiseren op 16 september 2020 een Medezeggenschap (MZ) hackathon. De hackaton biedt organisaties een mogelijkheid om jonge medewerkers te laten meedenken over een actueel organisatievraagstuk binnen hun organisatie. Het is tegelijkertijd een kans om de deelnemers enthousiast te maken voor medezeggenschap. Ook maken jongeren kennis met het bestuur en de Raad van Commissarissen.

Lees meer informatie op de website van de SER.

  • Donderdag 12 november 2020

Op 12 november 2020 organiseert de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een interactieve bijeenkomst ter ere van de presentatie van de publicatie over de samenwerking in de governancedriehoek gevormd door bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. In de publicatie gaat de aandacht, naast het algemene kader, uit naar de drie een-op-een relaties in de driehoek en de samenwerking van de drie partijen gezamenlijk.
Binnenkort mee informatie hierover.

Lees hier het jaarplan 2019-2020 van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.