Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

  • Woensdag 11 december 2019 Jaarcongres Alliantie Medezeggenschap en Governance.

Diversiteit en inclusiviteit; Welk voorbeeld geeft de governance driehoek?

Op 11 december houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn vijfde congres, en eerste lustrum, bij de SER in Den Haag. De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governance driehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van de organisatie.

Diversiteit en inclusiviteit
Rond diversiteit en inclusiviteit is het zorgvuldig laveren tussen politieke correctheid, sociale wenselijkheid en inherente cognitieve, psychologische en sociale zwakten van de mens. Niet zulke makkelijke thema's voor de governancedriehoek dus, maar wel cruciaal voor de aantrekkingskracht van de organisatie op klanten en op de arbeidsmarkt. Bestuur en toezichthouders staan in de schijnwerpers als het gaat om diversiteit. Ondernemingsraden halen niet zo zeer het nieuws, maar hun representativiteit vraagt zeker aandacht. De governancedriehoek is door zijn aard divers, maar bereiken we ook inclusiviteit in de driehoek? Verstaan we elkaar? Delen we elkaars waarden? Spreken we één taal? Hoe bereiken we verbinding? En welk voorbeeld gaat van de governance driehoek uit naar de organisatie? We gaan het thema 'dicht op de huid' brengen; bij diversiteit en inclusiviteit is het zakelijke persoonlijk en het persoonlijke zakelijk.

Lees hier het congresverslag>

 

 

Lees hier het jaarplan 2019-2020 van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.