Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

14 dec 2016: 'Cultuur van samenwerking, samenwerking als cultuur'

Duurzame maatschappelijke waardecreatie tussen bestuurder, OR en toezichthouder

In navolging op de succesvolle bijeenkomst in december vorig jaar organiseert de Alliantie Medezeggenschap en Governance dit jaar op 14 december weer een werkconferentie samen met de alliantiepartners. Dit jaar in huis bij de SER in Den Haag met prominente sprekers als Mariëtte Hamer, Sietze Hepkema, Trude Maas, Arjan Schakenbos, Mijntje Lückerath en interactieve workshops. Nadere informatie en aanmelden leest u in de agenda.

Denktank Voordrachtscommissarissen

'De toegevoegde waarde van de or' Annelies de Groot aan het woord in het blad OR Informatie namens de denktank Voordrachtscommissarissen.
Verder lezen >

De “Gouden Driehoek”

Goed samenspel tussen de verschillende partijen in een organisatie kan een open en veilig werkklimaat bevorderen. Door Tineke de Rijk, november 2016.
Verder lezen >