Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

OR & Commissaris special

Een goede relatie en dialoog tussen ondernemingsraad en commissarissen is van levensbelang. Het zorgt voor draagvlak, draagt bij aan de productiviteit en aan innovatie en beperkt het verloop van personeel. Dat is de centrale boodschap van het speciale magazine dat op 14 december 2016 is geïntroduceerd tijdens het congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance in het SER-gebouw. (klik hier voor het congresverslag, de presentaties, de video en foto impresssie). De special is een uitgave van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Lees het magazine (bladerbare PDF) 

Denktank Voordrachtscommissarissen

'Cultuur: het hoe en het wat' Marijke Pubben aan het woord in het blad OR Informatie namens de denktank Voordrachtscommissarissen.
Verder lezen >

'De eerste klap is een daalder waard.' Maakt de or gebruik van die wijsheid? Irene Asscher aan het woord in OR Magazine juni 2017, namens de denktank Voordrachtscommissarissen.

Verder lezen >